• image
  • image
  • image

vgleges2


Útvesztő / Maze – 2015 (Nail)

Attila Hökkön - vocal
Balázs Dankó - guitar
Ákos Fodor - guitar
Gergely Akács - bass
Ádám Monostori - drum

Contribute:
Ádám Bajcsai - vocal
(Skizofrénia, Halálsor, Schizophrenia, Deathrow)

Translation: János Aurél Tóth
Album cover: Veronika Győri, Bálint Herczeg
Recording, mixing, mastering: MD Stúdió
Sound engineer: Tamás Schmiedl

 

Útvesztő

 Maze 

1. Gyalázat
2. Örvény
3. Skizofrénia
4. Inszomnia
5. Elszenvedett sors
6. Vér nélküli forradalom
7. Végzet
8. Idegkisülés
9. Képzelet játéka
10. Halálsor

 1. Shame
2. Swirl
3. Schizophrenia
4. Insomnia
5. Enduring Fate
6. Revolution without Blood
7. Nemesis
8. Nervous Discharge
9. Game of Imagination
10. Deathrow

 


Gyalázat

Lyric: Ákos Fodor


Valami végleg elromlott
a világ már nem a régi
hogy lehetne élni ott,
hol az altatót halálsikoly kíséri


A világ már nem a régi
halálsikoly kíséri


Gyalázat!
Nincs bocsánat!
Gyalázat!
Nincs kegyelem!
Gyalázat!
Kínzó bánat!
Gyalázat!
Gyermekemet eltemetem!


Mondják, Isten megbocsájt
mindig ott lesz velem
de most átlépett egy határt
hinni? Többé sohasem!


Mindig ott lesz velem
többé sohasem


Megölték az embert bennem
csak hús maradt és csont
lelketlen szörnyeteg lettem
nincs kiút ez a végső pont


Valami végleg elromlott
többé már nem vagyok jó
olyan lett az élet nekem
mint gyermeknek a koporsó[TOP OF PAGE]


Örvény


Lyric: Csaba Keszi


Hajszálakon függök
ólomsúly a fejben
gondolataim hada
és az érzéseim terhe


Talán majd holnap
talán majd máskor
egy másik életben
megkapom százszor


Örvénylő idő feszít
gerincem táncol, ahogy az ujjak felettem
terelnek és ütemet vernek
Örvény ragad el
miközben elmém, énem fekete lyukába vetem
befogadom a végtelent


Idegszálakon függök
ólomsúly a fejben
gondolataim őrült hada
vagy kilőtt töltények


Talán majd holnap
talán majd máskor
egy másik létezésben
élvezhetem százszor


Felettem a Hold
véget ér a nász
vért lehel a száj
éjjeli fohász


Magamban keresem a választ
mitől más e lét
másik valóságból
lépdelek felé[TOP OF PAGE]


Skizofrénia


Lyric: Ákos Fodor


Hang leszek a fejedben
zaj mikor csendre vágysz
csontig hatoló félelem
valóság mikor álmot látsz


Valóság mikor álmot látsz


Én leszek mi fáj
koporsód, végső nyughelyed
arc, amit a tükörben látsz
mikor sajátod elfeleded
Seb leszek meglásd
ami gyógyulni nem akar
féreg, mi belőled táplálkozik
földben, amely eltakar


 
Könyörögni fogsz nekem
ezt megígérhetem
felesleges lesz minden fohász
nincsen számodra kegyelem


Árnyékod leszek végül
hiába futsz, mit sem ér
úgyis meglakolsz majd
minden egyes bűnödért


Mikor már a csontjaidban
érzed saját vesztedet
még akkor is ott leszek
hogy emlékeztesselek[TOP OF PAGE]


Inszomnia


Lyric: Ákos Fodor


Éberségem börtöne
épp oly kínzókamra
akár az örök rémálom lét
szőtte kötél nyakamba
szorítása csontig hatol
makacsul szorongat
meg nem öl, csak elgyötör
öröklétre kárhoztat


Törékeny a pillanat
múlandó és gyenge
de megtéveszt a látszat
a végtelen rejlik benne
Éber álomból felkelve
elmém néha visszatér
így kellett megtanulnom
egy másodperc mennyit ér


Újra itt az álom
sebesen végig cikázik
koromsötétté kövült
lomha csendes magányon
belém fogódzik erővel
engedni már nem mer
tudja, hogy csak egy-két sóhaj
s megöli a reggel


Nem maradt más nekik
kik az elmúlásra várnak
a másodpercek is
évezredekké válnak[TOP OF PAGE]


Elszenvedett sors


Lyric: Balázs Dankó


Tankok tapossák gyermekek testét a véres földbe
zokogó asszonyok kaparják fel és veszik ölbe
úgy bánnak velük, mintha állatok volnának
fegyverrel terelik a megtört százakat rabszolgának


Zsarnoki hatalom elnyomója egy népnek
mely szabadon többé már nem élhet
terror és emberiség elleni bűntett a vád
mellőzött múltban rejtőzik a valóság


Törjön elő a fény lelketek sötét fellege mögül!
Mutasson gyilkos kezeitekre, ami mindent megöl!
Elszenvedett sors mentség a jelen gyalázatára
vagy megbocsájtást varr az áldozatok arcára


Vallások feszülnek egymásnak leplezetlenül
nagyvilági hatalmak nézik tétlenül
ahogy városok, falvak fekszenek romokban
s miként vész el egy nemzet a sivatagi homokban


[TOP OF PAGE]


Vér nélküli forradalom


Lyric: Ákos Fodor


Ha változást akartok
nyissátok ki szemetek
álljatok a lábatokra
máshogy nem lehet
Nincs kegyelem,
ahol a szabadság a tét
vissza kell vágnotok
nekik végre mindenért


Lesznek majd, kik kétkednek
lesznek akik félnek
lesznek köztük holtak
és lesznek kik túlélnek
lesznek majd, kétkedők
lesznek köztük bátrak
lesznek akik csendben
a megváltásra várnak


Akadnak majd hitetlenek
gyávák, mocskos árulók
lesznek majd olyanok
kik, semmire sem jók
Egyszer vége lesz majd
a harc emléke marad
megtört túlélők mellett
az élet csendben elszalad


Mondd csak meg nekik
majd ha kérdezik:
Hogy vér nélküli forradalom
nem létezik!


[TOP OF PAGE]


Végzet


Lyric: Ákos Fodor


Kanyarog az útvesztő
könnyű célt téveszteni
ha letérsz a kijelölt útról
nem ment meg senki


Hamuvá porladt vágyaidat
sóhajod szórja szét
nem számít, hogy áldoztál rá
szót, könnycseppet, vért
életed utolsó napjai
mielőtt végleg leperegnének
visszanézel, és meglátod
tényleg mennyit értek


Csak egy esélyed van
most próbáld jól csinálni
később nem lesz alkalom
magadat megváltani


Kutasd hát a célját
sorsod arra halad
amilyen utat kitűztél
végzeted csak az marad


[TOP OF PAGE]


Idegkisülés


Lyric: Ákos Fodor


Békesség járja át
elernyedt tested
szoborrá dermedt
néma nyugalmát


Úton az álmok felé
tart most az elme
mintha otthona lenne
csak rohan, rohan elé


Egyszerre mint
kötél ránt vissza
át a valóságba
sokadszorra megint
Lélegzeted is elakad
mire feleszmélsz már
az álom messze jár
az útnak vége szakad


Elragadó világ
kapujában állva
türelmetlen várva
mit hoz a valóság
Belépve megkapod
mire végig vágytál
olyan lehet akár
a saját mennyországod


[TOP OF PAGE]


Képzelet játéka


Lyric: Ákos Fodor


A tükör torz képet
vetít most eléd
belenézel, de hirtelen
darabokra hullik szét
Nem ismered már
ki onnan néz most rád
de látod őt, hogy szólna
ha nem fuldokolna


Meddig nézzek magamba
hogy meglássam ki lettem
mit műveltek velem
magammal mit tettem


Nem segít a hit
sem az orvosság
nem segít a tudat
tán nem is valóság
A képzelet játéka
mit az élet művel veled
lehet a sebeid okozója
csak a saját kezed


Ébren is álmodsz
álmodban is ébren
talál rád egy kérdés
Meddig kell remélnem?


A képzeleted játéka
ez az igazság
elméd haldoklására
épített valóság


[TOP OF PAGE]


Halálsor


Lyric: Csaba Keszi


Jéghideg pillantás a kémlelő nyíláson át
az egyik utolsó, ami így tekint ma rám
Fekete éjszaka hideg hajnalra vált
ősz szálak ezreibe kapaszkodok némán


Kezek fogják le testem
ájultan fekszem, ütések érnek
nincs már tiszta gondolat
mindent megbénít az őrület
mint egy sebzett állat
a vágóhídon gyilkosa várja
tudtam, nem lesz kegyelmem
mikor halálra ítéltek


Nem látok érzelmet a végrehajtók szemében
én ugyanígy nézhettem arra, akit megöltem
Túl gyors volt minden egy őrült rémálom
ahogy halálba veszett sírt és rángatózott


Életért élet, életért életet!


Szíjak kötöznek szemeim vatták takarják
szétrobbanó ereim vérét egyből felfogják
vezetékek tengerébe fűzik be a testem
villamosszék által nyerem el a büntetésem


[TOP OF PAGE]


Shame


Something has finally broke
world is not the same anymore
how could we live in a place
where sleep go pair with deathscream


World is not the same anymore
followed by deathscream


Shame!
No mercy!
Shame!
No mercy!
Shame!
Torturing grief:
Shame!
I am burying my child!


They say God will forgive
god will be there always
but now he has gone over
believe? Not anymore!


Will be there always
not anymore


They killed the man in me
only flesh and bone remains
I’ve become monster without soul
this is the end of the road


Something finally broke
I’m good no more
life has become too wild,
like casket to a child


[TOP OF PAGE]


Swirl


Hanging by a hair's breadth,
lead weights for the masses
the army of my thoughts
and the weight of my senses


Maybe tomorrow
perhaps another time
in an other life
will get back a hundred times


Swirling time flexes
my spine dances, as my fingers above me
swing and gives the beat
Swirling ravishes me
while I throw my mind into the black hole of my self
I entomb the infinite


Strained by every nerve,
lead weights in your head
the army of my thoughts
or fired bullets


Maybe tomorrow
perhaps another time
in an other existence
relished even a hundred times


The moon above me
matrimony ends
the lips breath blood
nocturnal petition lasts


I try to reach the question in me
what makes this life different
from another reality
I have set relent


[TOP OF PAGE]


Schizophrenia


I will be voice inside your head
noise, when you desire silence
fear while you dread
truth, when you oppose violence


truth, when you oppose violence


I will be, that which hurts,
your casket, your final gown
face, that you see in the mirror
when you forget your own
I will be a wound
you'll see, that would not heal
worm, that feeds from you,
in dirt, that covers you


You will crave to me
I can promise you that
petition will be unnecessary
you will have no mercy


At the end I will be your shadow
you can run, no use at all
you will pay for it
for every single sin


When in your bones
you feel your own doom
I will still be there
to remind you 


[TOP OF PAGE]


Insomnia


Prison of my vigilance
is torture chamber the same
rope around my neckbeing
the eternal nightmare
cutting down to the bone
presses stoutly
it won't kill, only torments
condemns to eternity


Moment is fragile
passing and weak
that is a mockery
infinity there resides
Rising from waking dream
my mind seldom returns
thus I had to learn
how much a second is worth


The dream returns
winds through amain
slothful quiescent loneliness
that has turned pitch-dark
it grips me with force
dares not to let go
knowing only a few sighs
morning will come to kill


Nothing left to them,
for those that await fate
seconds for them
eternal shade


[TOP OF PAGE]


Enduring Fate


Tanks trample the children's corps into bloody ground
sobbing mothers scrape up then place them bound
thus treated like wild animals
weapons drive hundreds to be broken slaves


Tyrent power oppressor of thee
that which cannot live any more free
terror and crime against mankind will sooth
but the unnoticed past conceals the truth


Let light brake out from behind the dark clouds of your soul
let it bear down on your murderous hands that kills all
the enduring fate justifies the present shame
or does it sew forgiveness to the face of the innocent?


Religions crash together undisguised
while the great powers remain sized
how cities and towns turn to waste
nations in desert sand become erased


[TOP OF PAGE]


Revolution without Blood


You want change
open your eyes
stand up on your feet
nothing else varies
No mercy where
freedom is at stake
you must strike back
with impale


There will be those who doubt,
those that creep
there will be dead
and those that live
there will be doubt
there will be brave
there will be silent
waiting for their grave


The faithless may turn up
cowards, filthy traitors
there will be those
that are only deserters
It will end once
memories of battle remain
broken survivors is all
life will pass in pain


Tell them all
once, they ask
That revolution without blood
exists none


[TOP OF PAGE]


Nemesis


Winding the maze
easy to miscarry
once leaving the marked road
no one will save thee


Wishes turned to dust
blown away by the groan
the sacrifice is a must:
words, tears, blood
before the last of your days
finally come to an end
you will look back and see
how much they did really lend


Make sure you do it right
you only have one chance
no more opportunity
to redeem yourself


Your fate will head
to what road you have set
search your ends thus
your destiny will remain such


[TOP OF PAGE]


Nervous Discharge


Peace flowing rough
silent calmness
that turn to stone
through your swooned body


On the way to the dreams
is where the mind is heading
as if it were its home
tearing down to meet it


All of a sudden, like
rope, it pulls you right
into reality
many times to cheat
Your breath stops
once you wake,
the dream long gone
the road becomes the stake


Standing still
in the seductive world
waiting impatiently
on to what reality brings
Once you enter you get
what you always wished for
and it could be what
your own paradise shut


[TOP OF PAGE]


Game of Imagination


Mirror gives you
deformed figures
you look, but suddenly
it shatters to pieces
You don't know anymore
the that looks at you from there
but you see him, he'd say it
if he wasn't drowning


For how long to look inside
to realise who I become
what they had done
what I have done


Faith is no help
nor the remedy
my sense is no help
nor is it reality
Game of imagination
what life does to you
perhaps, cause of your wounds
are only what you choose


Dream when you're awake
awake in your dreams
finds you a question
How long should I ween?


Game of imagination
this is the truth
the fact that's built on
the death of your mind

[TOP OF PAGE]


Deathrow

Through the spy-hole, an icecold glance
one of the last, that regards me as today
Black night turns to cold prime
clinging to countless, white threads tuneless


Hands hold down my flesh
laying insensible, hits reach me
no more clear thought
madness paralyses everything
like a wounded animal
awaited at the slaughterhouse
I knew there wouldn't be mercy
when I was sentenced to death


No sentiment in the eyes of the executer
I must have been the same to the one I killed
All was to swift, a crazy nightmare
the way it fell to death, cried and twitching


Life for life, life for life


Tied down by straps, my eyes covered with wad
it is there to soak up my exploding blood
my body will be stitched with wires
my punishment will lead to the hot seat


[TOP OF PAGE]
e-max.it: your social media marketing partner

© 2016 Vesztegzár zenekar | vesztegzar.com

We use cookies to analyse site usage, provide social media features and personalise content and ads. We may also share information about your use of our website with our partners.